نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی :: خدمات مشتریان : 88537815 - 88736249

بهم ۰۱
ارور لباسشویی کندی

کد خطا یا ارور لباسشویی کندی

اگر کد خطا یا ارور لباسشویی کندی را مشاهده کردیم چه اقدامی باید انجام دهیم؟

هنگامی که کد خطا یا ارور لباسشویی کندی  بر روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده می شود، معمولا لباسشویی تمام عملکرد خود را برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بخش های مختلف دستگاه، متوقف می کند. کد خطا یا ارور معمولا محدوده بروز اشکال ماشین لباسشویی شما را نشان می دهد؛ بنابراین اگر از معنای خطایی که رخ داده است آگاهی داشته باشید، می توانید تصمیم آگاهانه تری بگیرید.

برای اطلاع از معنای کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی کندی خود می توانید به دفترچه راهنمای لباسشویی مراجعه کنید.

هنگامی که متوجه شدید کد خطای دستگاه به چه معنا است، بعضی خطاها را به سادگی میتوانید برطرف کنید.

مثلا اگر کد خطا یا ارور E:02 را بر روی لباسشویی کندی مشاهده کردید، به احتمال زیاد آبگیری در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. سوپاپ مغناطیسی، پروسوستات یا لوله ورودی آب مشکل دارند و یا فشار آب شبکه کم است.

بسیاری ازخطاهایی که در این مقاله شرح داده شده اند، نیاز به دانش فنی در مورد سیستم داخلی ماشین لباسشویی کندی دارند. اگر تخصص لازم را برای برطرف کردن مشکل دستگاه خود ندارید، می توانید با اپراتورهای ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت بهترین سرویسکاران فنی لباسشویی کندی نزد شما آمده و مشکل لباسشویی شما را به بهترین وجه برطرف نمایند.

جدول کد خطا یا ارور لباسشویی کندی که با چشمک زدن و ظاهر شدن روی صفحه نمایش هشدار می دهند.

کد خطادفعات چشمک زدن صفحه نمایش
صفحه نمایش چند ثانیه خاموش می شود
علت احتمالی نمایش خطا
خطا ۱
۱۵ابزار ایمنی در/ابزار توقف درام معیوب هستند، سیم کشی
خطا ۲۲۵آب گیری در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی
خطا ۳ ۳ ۵تخلیه آب در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی
خطا ۴ ۴۵رابط ایمنی ضد طغیان پروسوستات چندین فاصله زمانی (۳) ایجاد می کند. سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است. پروسوستات معیوب، سیم کشی
خطا ۵ ۵۵ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است، سیم کشی
خطا ۶ ۶۵Eeprom- ماژول کنترل Cuore معیوب است، سیم کشی
خطا ۷ ۷۵موتور پمپ گیر کرده است، سیم کشی
خطا ۸ ۸۵دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است)، سیم کشی.
خطا ۹۹۵Cuore ماژول کنترل معیوب است (TRIAC موتور آسیب دیده است)، سیم کشی
خطا ۱۱مدار باز هیتر خشک کن یا ردیاب NTC خشک کن یا ماژول الکتریک خشک کن، سیم کشی
خطا ۱۲ ۱۲۵عدم ارتباط بین Cuore ماژول کنترل و برد نمایش، سیم کشی
خطا ۱۳ ۱۳۵
عدم ارتباط بین Cuore ماژول کنترل و برد نمایش، سیم کشی
خطا ۱۴ ۱۴۵گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرمکن آب خراب است، سیم کشی
خطا ۱۵ ۱۵۵Cuore ماژول کنترل معیوب است – Cuore ماژول کنترل برنامه یزی نشده است.
خطا ۱۶ ۱۶۵المنت گرم کن آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی معیوب است.
خطا ۱۷۱۷۵سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک
خطا ۱۸۱۸۵Cuore ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی – فراکنس شبکه ای اشتباه

کد خطای ماشین های لباسشویی کندی با موتور سه فاز

کد خطاعلت احتمالی نمایش خطا
E:01
E:02
قفل ایمنی در یا Triac ماژول توان معیوب است، سیم کشی
آب گیری در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. سوپاپ مغناطیسی، پروسوستات، لوله ورودی آب مشکل دارند، فشار آب شبکه کم است، سیم کشی
E:03

E:04

E:05

تخلیه آب در محدوده زمانی کامل انجام نشده است.  فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی
رابط ایمنی ضد طغیان پروسوستات چندین فاصله زمانی (۳) ایجاد می کند. سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است. پروسوستات معیوب، سیم کشی
ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است، سیم کشی
E:06

E:07

شمارشگر فواصل توسط سیستم ضد عدم توازن (فقط خواندنی در MEM)
 ابزار قفل ایمنی در معیوب است (مسدود و بسته)، سیم کشی
E:08

E:09

دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است)، سیم کشی
 Cuore ماژول کنترل معیوب است (TRIAC موتور آسیب دیده است)، سیم کشی
E:11

E:12

 مدار باز ردیاب NTC خشک کن، سیم کشی
 مدار باز ماژول خشک کن یا هیتر خشک کن، سیم کشی
E:13

E:14

E:15

E:16

Cuore ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی
گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرمکن آب خراب است، سیم کشی
Cuore ماژول کنترل  برنامه ریزی نشده است.
 المنت گرمکن آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی معیوب است.
E:17

E:18

 سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک
Cuore ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی – فراکنس شبکه ای اشتباه (با دکمه انتخاب برنامه)
E:18شمارشگر زمان روشن (با انتخاب برنامه لمسی)

برای روشن کردن مجدد ماشین لباسشویی کندی بعد از نمایش کد خطا باید آن را با تنظیم دکمه انتخاب برنامه روی موقعیت خاموش، خاموش کنید و چند ثانیه صبر کنید. اگر آب درون تانک باشد، برنامه “فقط تخلیه” را انتخاب و صبر کنید تا تانک خالی شود. بعد دوباره ماشین لباسشویی را خاموش کنید، چند ثانیه صبر کنید و دوباره برنامه شستشوی قبلی که کد خطا آن را قطع کرده است، یا برنامه دیگری را انتخاب نمایید. اگر مشکل برطرف شده باشد، چرخه شستشو آغاز می شود و به صورت عادی به پایان می رسد. در غیر این صورت همان کد (یا کدی متفاوت) روی صفحه نمایش ظاهر می شود و ماشین متوقف می گردد.

لیست کد خطاهای ماژول INVENSYS

 کد خطا ماژول توان  INVENSYS

علت احتمالی خطا

 E:00

E:01

E:02

E:03

E:04

E:05

E:06

E:07

E:08

E:09

E:11

E:12

E:13

E:14

Cuore ماژول کنترل معیوب است – Cuore ماژول کنترل برنامه یزی نشده است.

ابزار ایمنی در/ابزار توقف درام معیوب هستند، سیم کشی

آب گیری در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی

تخلیه آب در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی

رابط ایمنی ضد طغیان پروسوستات چندین فاصله زمانی (۳) ایجاد می کند. سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است. پروسوستات معیوب، سیم کشی

ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است، سیم کشی

Eeprom- ماژول کنترل Cuore معیوب است، سیم کشی

 ابزار قفل ایمنی در معیوب است (مسدود و بسته)، سیم کشی

دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است)، سیم کشی

سوپاپ اوهمیک (OHMIC) دینام تاکو تولید شده در ۴۲:Ceset اهم

سوپاپ اوهمیک (OHMIC) دینام تاکو تولید شده در ۹۰:Ceset اهم

سوپاپ اوهمیک (OHMIC) دینام تاکو تولید شده در :۱۸۴:Soleاهم

 Cuore ماژول کنترل معیوب است (TRIAC موتور آسیب دیده است)، سیم کشی

مدار باز یا اتصال کوتاه ردیاب NTC خشک کن یا ماژول الکتریکی خشک کن، سیم کشی

گرم نکردن هوای درون خشک کن: ردیاب NTC خشک کن یا المنت هیتر معیوب هستند، سیم کشی

عدم ارتباط بین Cuore ماژول کنترل و برد نمایش، سیم کشی

گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرمکن آب خراب است، سیم کشی

 E:15

E:16

E:17

 Cuore ماژول کنترل معیوب است – Cuore ماژول کنترل برنامه یزی نشده است.

المنت هیتر آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی خراب است.

سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک

 E:18 Cuore ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی – فراکنس شبکه ای اشتباه (با دکمه انتخاب برنامه)

خطاها تا زمانی که ماشین خاموش نشود، نمایش داده می شوند. اگر مشکل برطرف نشده باشد خطا باز هم در چرخه شستشوی بعدی نمایش داده خواهد شد.

 لیست تمامی کد خطاهای موجود

کد خطا ماژول توان INVENSYS

علت احتمالی خطا

E:00

Cuore ماژول کنترل معیوب است – Cuore ماژول کنترل برنامه یزی نشده است.

E:01

E:02

E:03

ابزار ایمنی در/ابزار توقف درام معیوب هستند، سیم کشی

آب گیری در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی

تخلیه آب در محدوده زمانی، کامل انجام نشده است. فیلتر، پمپ تخلیه، لوله تخلیه، محل تخلیه در دیوار قرار گرفته است، سیم کشی

E:04رابط ایمنی ضد طغیان پروسوستات چندین فاصله زمانی (۳) ایجاد می کند. سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است. پروسوستات معیوب، سیم کشی
E:05

E:06

E:07

E:08

E:09

E:11

ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است، سیم کشی

Eeprom- ماژول کنترل Cuore معیوب است، سیم کشی

ابزار قفل ایمنی در معیوب است (مسدود و بسته)، سیم کشی

دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است)، سیم کشی

Cuore ماژول کنترل معیوب است (TRIAC موتور آسیب دیده است)، سیم کشی

مدار باز یا اتصال کوتاه ردیاب NTC خشک کن یا ماژول الکتریکی خشک کن، سیم کشی

E:12عدم ارتباط بین Cuore ماژول کنترل و برد نمایش، سیم کشی
E:13عدم ارتباط بین Cuore ماژول کنترل و برد نمایش، سیم کشی
E:14گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرمکن آب خراب است، سیم کشی
E:15Cuore ماژول کنترل معیوب است – Cuore ماژول کنترل برنامه یزی نشده است.
E:16المنت هیتر آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی خراب است.
E:17سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک
E:18Cuore ماژول کنترل معیوب است، سیم کشی – فراکنس شبکه ای اشتباه (با دکمه انتخاب برنامه)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *